Contactgegevens
van Cadsand Financieel Advies - VCFA
Corrie van Cadsand
Hoogsteen 5
4851 WN Ulvenhout

T +31(0)6 14 64 81 40

Privacy Reglement

Indien u bij het gebruik van deze website persoonsgegevens verstrekt, zal Van Cadsand Financieel Advies (VCFA) zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Pesoonsgegevens.

De verstrekte persoonsgegevens worden door VCFA gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. VCFA zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met u.

VCFA zal u op verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij VCFA zijn geregistreerd, en waar nodig deze gegevens aanpassen.